Leerwegen

Vmbo betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Na je vmbo-diploma kun je doorstromen naar het mbo. In Rotterdam zijn ROC Zadkine, Albeda College en het Hout en Meubileringscollege voorbeelden van mbo-scholen.

Op onze school kun je deze leerwegen volgen:

De gemengde leerweg (gl) is voor leerlingen met een g/tl-advies die zich graag willen voorbereiden op een beroep. Met een gl-diploma kun je doorstromen naar niveau 4 van het mbo.

De kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) is voor leerlingen met een kbl-advies. Met een kbl-diploma kun je doorstromen naar niveau 3 van het mbo. Een leerling met goede cijfers voor de juiste vakken wordt vaak ook toegelaten tot niveau 4.

De basisberoepsgerichte leerweg (bbl) is voor leerlingen met een bbl-advies. Met een bbl-diploma kun je doorstromen naar niveau 2 van het mbo. Een leerling met goede cijfers kan na het vmbo soms ook tot een hoger niveau worden toegelaten.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) wordt op het Noordrand College op alle niveaus aangeboden.

Nieuw is de vakmanschaproute. Deze wordt aangeboden in samenwerking met het Techniek- en Technologie College van Zadkine en Albeda. Alle leerlingen die een technische opleiding volgen worden in deze route ingeschreven. Deze heeft tot doel de aansluiting tussen vmbo en mbo  nog makkelijker te maken.

Examen doen op een hoger niveau. We willen je de mogelijkheid geven om met een zo goed mogelijk diploma door te stromen naar het mbo. Daarom kunnen goede kbl-leerlingen examen doen in een of meer vakken op een hoger niveau. Hetzelfde geldt voor bbl-leerlingen. Je moet natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zie hiervoor de overgangsrichtlijnen.

 

Home
Naar boven